Consultoría medioambiental

Servizos

  • Estudos de Impacto Ambiental
  • Estudos de Valoración do Patrimonio Natural
  • Proxectos de Restauración do Medio Natural
  • Seguimentos Ambientais en Obras
  • Informes Ambientais
  • Control e Vixilancia Ambiental. Redacción e Execución de Plans de Vixilancia e Seguimento ambiental
  • X.I.S.
  • Estudos de Eficiencia Enerxética
  • Plans de Xestión de Residuos