Outros servizos

Servizos

 • Estudos de eficiencia enerxética de edificios
 • Instalación e Mantemento de Contadores de Peixes Vaki
 • Estudos Preliminares de Solos Contaminados
 • Estudos de Solos Contaminados
 • Deseño e Instalación de Foxas Sépticas Naturais
 • Altas como Produtores de Residuos
 • Deseño e instalación de limpareixas
 • Deseño e construción de escalas de peixes
 • Altas de pozos e foxas sépticas
 • Deseño e homologación de Rutas de Sendeirismo e BTT
 • Deseño de cartelería, impresión e colocación
 • Estudos acústicos
 • Peritacións agrícolas e forestais
 • Aplicacións fitosanitarias