Desenvolvemento sostible

Servizos

  • Estudos Preliminares de Solos Contaminados
  • Estudos de Solos Contaminados
  • Deseño e Instalación de Foxas Sépticas Naturais
  • Altas como Produtores de Residuos
  • Altas de pozos e verteduras de foxas sépticas
  • Deseño e homologación de Rutas de Sendeirismo
  • Deseño de carteis e sinais
  • Avaliación de Pragas e Enfermidades