Contacto

De conformidade co establecido no art. 5 da Lei Orgánica 15/1999, informámoslles que os datos que cumprimenten no presente formulario formarán parte dos ficheiros de Innovación e Desenvolvemento Ambiental S.L., para a concesión de respostas ás consultas suscitadas. Os dereitos de acceso, rectificación e cancelación aos datos persoais que como consecuencia das consultas suscitadas a través desta páxina web queden rexistrados, exerceranse na dirección do responsable de ficheiros de Innovación e Desenvolvemento AmbientaL S.L. que aparece no aviso legal da presente web.